street fitness workout crossfit calisthenics gymnastics plyometrics kegel

Анатомия на човешкото тяло

опознай себе си
анатомия на човешкото тяло chest, pectoralis major chest, pectoralis minor back trapezius back trapezius back trapezius neck neck neck neck neck shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder shoulder biceps branchii biceps branchii biceps brachialis biceps brachialis triceps triceps triceps triceps oblique serratus-anterior oblique serratus-anterior oblique oblique oblique oblique abs abs back teres minor back teres minor back teres major back teres major back intra spin back intra spin back rhom major back rhom major back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi back lat dorsi forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms brachioradialis forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms ext carpi forearms flex carpi forearms flex carpi forearms lexor-carpi-radialis forearms flcarrad gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus medius gluters gluteus-maximus thighs ensor-fasciae-latae thighs ensor-fasciae-latae thighs sartorius thighs sartorius thighs rec femoris thighs rec femoris thighs vastus med thighs vastus med thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs vastus lat thighs biceps biceps-femoris thighs biceps biceps-femoris thighs semitendinosusinosus thighs semitendinosusinosus calves sura calves sura calves sura calves sura calves tibialis-anterior calves tibialis-anterior calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves soleus calves extensor-digitorum-longus calves extensor-digitorum-longus calves peroneus-longus calves peroneus-longus
картинката не съответства напълно на учебниците
списък с мускули

Трапец

trapezius, гръбен мускул

Трапецовидният мускул се разполага в горната част на гърба и се очертава релефно под кожата. Той е триъгълен, широк и тънък мускул които покрива горната задна част на раменете и вратът. Започва от тилната гост и се разпростира на всички шийни и гръдни прешлени. Най-широко е сухожилието му около 7-ми шиен и 1-ви гръден прешлен. Мускулните влакна конвергират латерално и се залавят за раменния пояс. В зависимост от посоката на влакната мускулът има три части: низходяща горна (pars descenderis), напречна средна (pars transversa) и възходяща долна (pars ascendens). Най-дебела е напречната част и нейните влакна вървят хоризонтално. Вариететите на трапеца са доста чести, срещат се добавъчни части както и липса на някои от частите. 

Функцията на трапеца е да доближава лопатките към гръбначния стълб и да стабилизира движението им. Горната част тегли раменния пояс нагоре, което подпомага за абдукцията на мишницата над хоризонталната равнина. Средната част тегли лопатките към гръбначният стълб. Долната част смъква и завърта лопатката, което също подпомага за абдукцията на раменната става.

Като цяло трапецът е отговорен за движенията над главата и за свиването на раменете.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари