Снимки

мускули

Teres minor muscle lateral2

teres minor
Малък объл мускул

Стоян
06.04.2015
65
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари
Rectus_abdominis
vastus lateralis
86d4b91e7a294fa69789f35b30254048
Лицеви опори с една ръка
Въртеж