Снимки

мускули

Задно раменно въртене с предмах до стойка
vastus lateralis
Pectoralis_minor
ambersback
613 rectus femoris

serratus2

serratus anterior
Преден зъбчат мускул

Стоян
06.04.2015
53
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари