Снимки

мускули
peroneus longus

Дълъг малкопищялен мускул
peroneus longus
peroneus longus
peroneus longus
Дълъг малкопищялен мускул

peroneus longus reflex arc

peroneus longus
Дълъг малкопищялен мускул

Стоян
06.04.2015
32
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари