Снимки

мускули

Infraspinatus
slide 25
How to Do CrunchesHow to Do Crunches
Обърнат кръст
high bar girl

fig 3

teres minor
Малък объл мускул

Стоян
06.04.2015
6
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари