Снимки

мускули

d93e9 ORIG soleus
Teres minor
parallel-bars
Rectus_abdominis
slide 25

edl

extensor digitorum longus
Дълъг разгъвач на пръстите

Стоян
06.04.2015
36
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари