Снимки

мускули

Бум (ака Шмайзер)
tp tibialis
santa on the barz
flexor carpi ulnaris1322542820752
Куцанка

vastus lateralis

vastus lateralis
Широка латерална глава

Стоян
06.04.2015
18
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари