Спортна гимнастика

тези спортове представят истинските професионалисти! Респект

Лост (Висилка)

Висилката е един от най-старите гимнастически уреди. На нея от древността човекът се е стремял да покаже с различни упражнения колко е силен, ловък и смел. Действително няма друг уред на които да могат да се демонстрират тези качества, нещо повече – тук те се възпитават най-добре и най-трайно. Висилката заема челно място сред останалите гимнастически уреди не само по трудността на упражненията но и по техният обем. Познати са над 1000 упражнения за малки и големи. Голяма част от тях са със силно изразен здравословен ефект и присъстват в училищната физическа подготовка на редица държави. Най-голямо отношение към техниката на упражненията на този уред има качеството гъвкавости то главно в раменните стави и кръста.

Упражненията на висилка се характеризират с динамичност и многообразност. Важно условие за изпълнение на упражненията е използването на движенията по инерция и закона за запазване количеството на движението. Правилното изпълнение на упражненията на висилка, които по своята същност са сложни двигателни навици, зависи преди всичко от рационалните и точни действия на гимнастика, от правилното положение на тялото на уреда.

Техниката на упражненията на висилка е свързана със сложни пространствени изменения, както на цялото тяло, така и на
отделните му звена. Точната диференцировка за време и положение на тялото в пространството има изключително важно значение за спортиста. Многообразните по структура и характер упражнения, прелитания с пускане и хващане на уреда, сложните и оригинални отскоци са красиви, но трудни и свързани с риск и опасност от травма.

 

Композиране на съчетания

В съчетанията трябва да се използват само махови упражнения, логично свързани, като всяко упражнения трябва да се изпълни само с един мах. Не се допуска използването на силови упражнения или задържания. Удачно е да се включат поне две упражнения от групата на възмаховите, за да може изпълнителят да премине и през опора.

 

Размер на уреда

Нормална височина на висилката е 2500 мм а максималната 2600 мм. Дължината на лоста между точките на закрепването е 2400 мм, дебелината му е Ø28 ±1мм. Лостът се изработва от прокатна стомана с минимално съпротивление на счуване 149 кг на кв.мм. Качеството на лоста се проверява с тежест 220 кг, окачена в средата. Отклонението трябва да бъде 100 ±10 мм. В предна и задна посока не трябва да има предмети на по-малко от 6 метра. Дневната светлина трябва да пада върху лоста странично.

 

Кратки съдийски указания

  • Използването на повече от един мах за изпълнение на дадено упражнение се наказва
  • Спиранията, използването на силови упражнения или задържания се наказват.
  • Нехарактерно разтваряне или свиване на краката се наказва.
  • Стъпването на лоста, ако не е част от упражнение, сядането, падането от уреда се наказват.
  • Пристъпване, сядане, подпиране с ръка и приземяване се наказват
  • Изпълненията се признават само ако са изпълнени без груби грешки.

Yann CUCHERAT (FRA) HB - 2005 DTB Cup EF

Yann CUCHERAT (FRA) HB - 2005 DTB Cup EF

Yusuke+Tanaka+Olympics+Day+1+Gymnastics+Artistic+ZpgguZPaaFTl

Yusuke+Tanaka+Olympics+Day+1+Gymnastics+Artistic+ZpgguZPaaFTl

2011 European Gymnastics Championships, Men's High bar Final Coverage

2011 European Gymnastics Championships, Men's High bar Final Coverage

high bar london olympics

high bar london olympics
ще коментирате ли?
Вашето име
защитен код защитен код презареждане
    Все още няма коментари
За насОбратна връзкаизползвана литература